KAJ JE AIRSOFT

Airsoft je moderen rekreacijski port, ki se je v zadnjih desetih letih izredno raziril po svetu, ki se je razvil v Aziji. V njem udeleenci skuajo izlo?iti nasprotnika iz igre s tem, da jih ciljajo z plasti?nimi kroglicami (BB obstajajo tudi biloloke razgradljive kroglice), ki jih izstreljujejo iz replik puk in pitol. Kroglice letijo od 5 pa tudi do 80 metrov (povpre?no okoli 40 metrov), niso polnjene z barvo in se pri udarcu ne razletijo oz. ne obarvajo, tee od 0,12g do 0,43g in niso nevarne za uporabnika in okolico, ?e se drimo osnovnih navodil in pravilne za?ite.

OMEJITVE:

 • Otroci nad 14 let lahko kupijo airsoft oroje, ki ima energijski udarec manj kot 1 J(od 0,1 J do 0,9 J) in to samo ro?no potezne-vzmetne, polnoletne osebe pa lahko kupujejo vse pitole in puke, ki presegajo udarec 1 J.
 • Obstajajo tudi pitole in puke za otroke nad 6 let, te pa ne smejo presegati energijski udarec ve? kot 0.2 J.

Airsoft puke in pitole lo?imo v ve? skupin in sicer:

 • Ro?no potezne-vzmetne
 • Elektro
 • Plinske (trzanje, breztrzajne)

Kadar govorimo o airsoftu, ponavadi govorimo o zelo natan?no izdelanih kopijah ali replikah originalnega oroja.

RO?NO POTEZNE - Ro?no potezne replike moramo za vsak strel posebej vsaki? napeti. Enostavno potegnemo za zaklep (repetiramo) za vsak strel posebej.

ELEKTRO - Elektro replike za streljanje uporabljajo ponavadi Ni/CAD baterije, ki se lahko polnijo. Ta sistem je najbolj razvit pri pukah avtomatsko streljanje. Sproilni mehanizem dopu?a nastavitve na avtomatsko streljanje ali pa posami?no streljanje.

PLINSKE - Plinske replike so zelo popularne pitole. Puke pa so bolj zadnja generacija airsoft oroja. Pri plinskem oroju se uporablja tako imenovani zeleni plin (green gas). Lo?imo pa tudi plinsko oroje na trzajno in breztrzajno. Trzajno pomeni, da vsaki?, ko oroje sproimo, se zaklep samodejno pomakne nazaj in napne oroje za ponoven strel. Breztrzajno pa te funkcije nima.

Osnovna oprema:

 • replika
 • za?itna o?ala ali maska
 • maskirna obleka (uniforma)
 • dobra ubutev dobri pohodni ?evlji ali vojaki ?evlji
 • strelivo (bb)

Cel sistem igre temelji na portnem obnaanju, t.i. fair playu. Ko si zadet, to poteno prizna in odide iz igre oz. po?aka na zdravniko oskrbo.

Boji se lahko dogajajo v gozdovih, travnikih ali za ta namen postavljenih poligonih. Posebna oblika airsoft spopada je boj v zaprtih prostorih (close quarter battle, oz. s kratico CQB).

Z airsoftom ukvarja vedno ve?je tevilo ljudi, tako da ni teko najti dovolj igralcev za igro. V teoriji sta dovolj e dva igralca vendar igra najbolj zaivi, ko je igralcev est ali ve?. V Sloveniji in tujini obstaja e veliko tevilo airsoft klubov. Vedno bolj pogosti so medklubski spopadi, kjer se en ali ve? klubov spopade med seboj. Nekajkrat na leto pa se odvija tudi vseslovenski airsoft spopad, kjer ponavadi sodeluje velika ve?ina slovenskih airsoft klubov. Prilonosti za druenje, zabavo in prijateljske spopade so tako neomejene.

Airsoft zaradi raznolikosti svojih artiklov in monosti lastnega oblikovanja scenarija ponuja ogromno razli?nih monosti igranja. Scenarij je lahko v naprej dogovorjen in pripravljen s strani organizatorja ali pa se zanj dogovorite med prijatelji, ?lani kluba ali organizatorjem. (rop banke, razli?ni vojni scenariji, ohranjanje miru med sprtima stranema, varnostne situacije,) Omejitev scenarijev je le vaa domiljija.

Podjetje Belit vam ponuja atraktivno in dinami?no doivetje, polno adrenalina. Izbirate lahko med ve? vrstami oroja, uniformami in za?itno opremo. Poligon, ki se nahaja zasedeem podjetja Belit vam ponuja ogromno monosti izvedbe razli?nih scenarijev, ki so primerni tako za posameznike kot tudi ve?je skupine. Vse kar potrebujete je primerna obutev in dobra volja.....

Oprema

Zato ......

........ pridite in siprivo?iteakcijo, adrenalin, rekreacijo in sprostitev .........

Razlika med paintballom in airsoftom

 • Airsoft oroje in oprema je veliko ceneje od paintball oroja, ob tem pa omogo?a veliko iri in pestreji izbor oroja in opreme,
 • Airsoft oroje je na las podobno pravemu oroju kopija oz. replika,
 • Airsoft oroje omogo?a avtomatsko streljanje,
 • Strelivo je shranjeno v okvirju, enako kot pri pravem oroju,
 • Domet Airsoft oroja je ve?ji kot domet paintball oroja (do cca. 80m),
 • Ve?ja natan?nost Airsoft oroja,
 • Airsoft oroje ne potrebuje zunanje Co2 jeklenke,
 • Airsoft strelivo je veliko ceneje od paintball streliva,
 • Igralci pri Airsoftu potrebujejo le za?itna o?ala in ne maske,
 • Pri Airsoftu je poudarek na realizmu, taktiki in zgodbi(scenarij).

 
Število ogledov strani: 106944