Streli?e

logo_kontakt
PREDSTAVITEV STRELI?A


Podjetje Belit d.o.o se nahaja v zgradbina Zg. Plavu 13 na Jesenicah.

Strelie_Belit

Pri nas se lahko v strelskem portu samo preizkusite, po elji se nau?ite varnega rokovanja z orojem, lahko ste pa deleni vrhunskih strelskih uitkov in tekmovanj.

Strelie_Belit_-_nadzorna_soba

Pogoji za streljanje so enkratni in na najvijem monem nivoju, saj nudi vrhunske pogoje za izvedbo vseh oblik strelske dejavnosti.

Prostorponuja pet strelskih prog z avtomatiziranimi tar?ami, z monostjo streljanja na razdalji do 15 metrov. Poleg tega je mona tudi uporaba "pop up" tar? z razli?nimi programi.

To dejstvo omogo?a tako precizno streljanje, kot tudi monost dinami?nega oz. akcijskega streljanja in postavitev poligona za tovrstno streljanje. Ob tem je mona uporaba dodatnih svetlobnih (rde?a svetloba, zelena svetloba, "light show", "blenda" in laserski u?inki) in zatemnitvenih efektov (megla), kar ponuja monost streljanja ob zmanjani vidljivosti. Ob vsem tem pa vam ponujamo tudi zvo?ne efekte.

Strelie_Belit_-_Strelska_linija_1 Strelie_Belit_-_Strelska_linija_2

Seveda pa je na prvem mestu varnost obiskovalcev, za kar je ravno tako poskrbljeno na najvijem monem nivoju. 
Število ogledov strani: 109511